A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Termomodernizacyjna

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu bez górnej granicy
 • dla:
  a) jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  b) jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  c) jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  d) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15% w skali roku

 

 

Dla kogo?

 • wsparciem mogą zostać objęte projekty zgodnie z Planem Gospodarski Niskoemisyjnej dla danego obszaru
 • inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa łódzkiego
 • warunkiem wsparcia dla inwestycji finansowanej w ramach Pożyczki jest przeprowadzenie audytu energetycznego

Cel finansowania:

 • Przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.
 • Wspierane mogą być inwestycje w instalacje o jak najmniejszej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza,
 • Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, np:
  a) o co najmniej 25% ograniczą zużycie energii
  b) o co najmniej 30% (inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe)
 • Okres spłaty: do 15 lat
 • Karencja w spłacie: 18 miesięcy

Skontaktuj się!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź 
Tel: 42 208 93 13
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

Alior Bank S.A.
Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84
Tel: 782 892 109,723 685 511, 782 893 399
Oddział w Łodzi, ul. Rzgowska 30
Tel: 726 235 604
e-mail: pozyczka_termomodernizacyjna@alior.pl