A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Termomodernizacyjna

Pożyczka Termomodernizacyjna

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Wymagania:

 • Wsparcie musi dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru.
  • Inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

  • Inwestycja musi spełniać kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych.

  • Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

  Cel finansowania:

  • Przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym:
   a) ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów;
   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków),
   b) przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących,
   c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
   d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
   e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
   f) audyt energetyczny, jako element kompleksowy projektu.

  Preferowane w finansowaniu będą projekty:
  a) wykorzystujących odnawialne źródła energii
  b) dotyczących budynków o znaczącej funkcji społecznej,
  c) w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%.

  Oceny możliwości skorzystania inwestora z preferencji, dokonuje pośrednik finansowy na podstawie przedłożonego audytu energetycznego.

  Preferencje, z których może skorzystać inwestor realizujący projekt polegają na :
  a) wydłużeniu okresu spłaty maksymalnie do 120 miesięcy, od momentu uruchomienia pożyczki
  b) wydłużeniu karencji w spłacie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.  

  • Okres spłaty: do 8 lat (do 10 lat w ramach preferencji)

  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 miesięcy w ramach preferencji)

   Skontaktuj się!

   Fundacja Rozwoju Śląska Osoba kontaktowa:
   ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
   Tel: 77 423 29 14
   Joanna Juszczyk
   Tel: 77 423 29 18
   joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl

    

   

Instytucje finansujące ten produkt: