A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Rozwojowa (do 1 mln zł)

Pożyczka Rozwojowa (do 1 mln zł)

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 0,61% w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

 • Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:
  a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  b)  od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  c) do 250 000,00 zł – pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19

Cel finansowania:

 • W ramach instrumentu finansowane będą:
  a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

  c) przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19 

  Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług;
  b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  c) inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy
  d) sfinansowaniem kapitału obrotowego w celu przywrócenia płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek  COVID-19

Jeden Przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł, a w przypadku udzielenia więcej niż jednej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Skontaktuj się!

 

Osoba kontaktowa:
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel: 74 872 50 25
e-mail: arr@agroreg.com.pl
Ewelina Orawiec
Tel: 74 872 70 43
ewelina.orawiec@agroreg.com.pl
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
mail: biuro@frw.pl
Małgorzata Stankiewicz
Tel: 74 664 48 21
pozyczki@frw.pl
malgorzata.stankiewicz@frw.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław
Tel. 71 7366308, 71 7366310
e-mail: pozyczkiinwestycujne@dawg.pl

Anna Krystek,
tel. 71 7366308
Czesława Pieklik
tel. 71 7366310

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Biuro Projektów, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Business House II p.
Tel.: 71 797 04 00, tel. kom. 887 350 161 do 162
e-mail: warr@warr.pl
Siedziba we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław
tel.: 71 797 04 00

Danuta Chudy, 
tel. 887 350 162, e-mail: danuta.chudy@warr.pl

Agencja Leasingu i Finansów S.A
ul. Piłsudskiego 13,
50-048 Wrocław

Pani Blanka Tobiasz,
tel. 71 77 19 105,
e-mail: dl@alif.pl

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
Tel: 71 718 17 43
e-mail: pozyczki@dpin.pl

Kamil Kot
Tel: 538 813 266
kamil.kot@dpin.pl

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel: 74 664 91 64
e-mail: pozyczka.rozwojowa@invest-park.com.pl

Bożena Kuc-Kołek
Tel: +48 575 050 343
b.kuc@invest-park.com.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
Siedziba w Legnicy:
ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77

Biuro ARR ,,ARLEG” S.A. w Głogowie:
ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91
e-mail: pk.glogow@arleg.eupk.glogow@arleg.eu

Małgorzata Figura
e-mail: malgorzata.figura@arleg.eu 
tel. 76 892 27 77 w. 19

Joanna Milczarz
e-mail: asia.milczarz@arleg.eu
tel. 664 437 665