A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
 • Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 tys. zł, w tym:
  a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  b)  od 100 000,01 zł do 500 tys. zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel finansowania:

 • W ramach instrumentu finansowane będą:
  a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
 • Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększania skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

 

Osoba kontaktowa:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Siedziba we Wrocławiu,
ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20, 53-025 Wrocław
tel: 71 39 12 196 lub 71 33 23 18
Beata Heilpern
Tel: 71 332 31 81 lub 71 391 21 96
b.heilpern@pfp.com.pl       
Siedziba w Jeleniej Górze,
ul. Górna 10-11 pokój 28,
58-500 Jelenia Góra
tel: 75 752 29 64
Jolanta Schabowicz
Tel: 75 752 29 64
j.schabowicz@pfp.com.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel: 74 872 50 25
e-mail: arr@agroreg.com.pl
Ewelina Orawiec
Tel: 74 872 70 43
ewelina.orawiec@agroreg.com.pl
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
mail: biuro@frw.pl
Małgorzata Stankiewicz
Tel: 74 664 48 21
pozyczki@frw.pl
malgorzata.stankiewicz@frw.pl
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
ul. ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica
tel: 695 946 414
e-mail: biuro@ssig.pl
Weronika Porucznik
Tel: 530 573 081
biuro@ssig.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A
ul. św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
tel: 71 758 83 14 lub tel. kom: 786 840 500
e-mail: msp@tise.pl
Krzysztof Watała
Tel: 78 684 05 00 lub 71 758 83 14
krzysztof.watala@tise.pl
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Biuro Projektów, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
Business House II p.
tel.: 71 797 04 00, tel. kom. 887 350 160 do 163
e-mail: warr@warr.pl
Damian Walaszczyk
Tel: 887 350 161
dwl@warr.pl
Siedziba we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław
tel.: 71 79 70 400
e-mail: warr@warr.pl
Damian Walaszczyk
Tel: 887 350 161
dwl@warr.pl