A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie według stopy bazowej oraz marży określonej ustalonej w oparciu o Komunikat KE, od 1,84% w skali roku, preferencje w inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa, oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania.

 • Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:
  a)  do 100 tys. zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  b)  od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel finansowania:

 • W ramach instrumentu finansowane będą:
  a) przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  b) przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

  Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:
  a) wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług;
  b) rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  c) inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu firmy.

Jeden Przedsiębiorca może ubiegać się o więcej niż jedną Pożyczkę, przy czym łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 mln zł, a w przypadku udzielenia więcej niż jednej Pożyczki, każda z nich musi być przeznaczona na inny cel.

 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

 

Osoba kontaktowa:
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel: 74 872 50 25
e-mail: arr@agroreg.com.pl
Ewelina Orawiec
Tel: 74 872 70 43
ewelina.orawiec@agroreg.com.pl
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
mail: biuro@frw.pl
Małgorzata Stankiewicz
Tel: 74 664 48 21
pozyczki@frw.pl
malgorzata.stankiewicz@frw.pl