A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka na Innowacje

Pożyczka na Innowacje

 • pożyczka w województwie pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 5 mln zł
 • dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, tj.:

  a) przed dokonaniem przez nie pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku albo
  b) prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,59% w skali roku
 • pożyczki na innowacje dla przedsiębiorstw będą przeznaczone na finansowanie rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową i kierowane wyłącznie na inwestycje wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Cel finansowania:

 • Przedsięwzięcia B+R przedsiębiorstw (w tym przedsięwzięcia kontynuacyjne, dla przedsiębiorstw wspartych uprzednio w formie wejść kapitałowych), będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej oraz służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych i zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, poprzez finansowanie w szczególności:
  a) badań przemysłowych,
  b) prac rozwojowych,
  c) procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
  d) infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach),
  e) zakupu wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia.
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie: do 2 lat

Skontaktuj się!

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- EkonomicznychOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40
e-mail: tise@tise.pl
+48 22 636 07 40
tise@tise.pl
Gdańsk, Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
Tel: 694 413 475
e-mail pozyczki.pomorze@tise.pl
Cezary Górka
Tel: 696 793 950
cezary.gorka@tise.pl

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: