A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka na Efektywność Energetyczną

Pożyczka na Efektywność Energetyczną

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu przekraczającym nawet 1,3 mln złotych
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Warunki:

 • inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego

 • zakres inwestycji musi wynikać z pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego

 • działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynku

 • przedsięwzięcia finansowane w ramach pożyczki polegać będą na poprawie bilansu energetycznego przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie strat energii, ciepła oraz wody

 • wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko

 • Cel finansowania:
  a) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,

  b) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,

  c) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,

  d) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, w tym: 
  - ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne
  -  przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących
  -  zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem
  -  budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła
  -  instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne
  -  wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystywana część energii elektrycznej.
  e) instalacja narzędzi służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,

  f) audyt energetyczny dla MSP, jako element kompleksowy projektu.

 • Okres spłaty: do 8 lat (do 10 lat w ramach preferencji)

 • Karencja w spłacie: 6 miesięcy (do 12 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!


Fundacja Rozwoju Śląska Osoba kontaktowa:
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel: 77 423 29 14
Joanna Juszczyk
Tel: 77 423 29 18
joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: