A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa

Pożyczka Inwestycyjno – Obrotowa

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych
 • oprocentowanie od 2,87% w skali roku

 

Cel finansowania:

 • Finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego, polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:
  a) zalążkowego i kapitału na rozruch,
  b) na rozszerzenie działalności,
  c) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  d) na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Dla kogo?

 • Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:
  a) posiadają siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich,
  b) i/lub posiadają siedzibę lub oddział na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020,
  c) i/lub działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne,
  d) i/lub stosują technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • Okres spłaty:
  a) do 36 miesięcy - dla pożyczek udzielonych z przeważającym przeznaczeniem na pokrycie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego (do 72 miesięcy w ramach preferencji)
  b) do 120 miesięcy dla pozostałych pożyczek
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (12 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Osoba kontaktowa:

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
KSWP Biuro Łódź, ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź
Tel: 42 298 66 00 lub 42 298 66 01
e-mail: lodz@kswp.org.pl

Weronika Wysmyk
Tel: 44 647 48 08
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl

Tomasz Dudziak
Tel: 42 298 66 01
e-mail: t_dudziak@kswp.org.pl

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Biuro Regionalne w Sieradzu, ul. Kościuszki 5 pok.22, 98-200 Sieradz
Tel: 42 828 50 78

Sławomira Baszczyńska
e-mail: slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl

Katarzyna Osiewała
e-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl
Tel: 42 828 50 78 / 605 067 755

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

Biuro Funduszu w Kleszczowie
ul. Sportowa 3, 97-410 Kleszczów
Tel: 43 828 50 78

Tomasz Król
e-mail: tomasz.krol@frgk.pl

Katarzyna Rutkowska
e-mail: katarzyna.rutkowska@frgk.pl
Tel: 44 731 46 37 / 531 409 577