A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku przedsięwzięć z branży turystycznej
 • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
 • Finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Finansowanie przedsięwzięć branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem na:
  a) budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  b) budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
  c) wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  d) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
  e) powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
  f) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  g) produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
  h) budowę i rozbudowę obiektów noclegów
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie: 12 miesięcy

Skontaktuj się!

Instytucja finansującaOsoba kontaktowa:Adres:
Szczeciński Fundusz PożyczkowyAgnieszka Weychan- Rączka
tel. 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4,
70-440 Szczecin
tel: 91 488 13 49
e-mail: fundusz3@o2.pl
Fundacja Centrum Innowacji i PrzedsiębiorczościKrzysztof Lepieszka
tel. 94 346 47 06
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
ul. Zwycięstwa 42,
75-037 Koszalin
tel: 94 341 23 17 lub 94 346 47 06
e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- GospodarczychAgnieszka Muszyńska
tel./fax 94 311 86 88
e-mail: a.muszynska@sisg.pl
ul. Królowej Jadwigi 28,
78-200 Białogard
tel: 94 312 39 30 lub tel. kom. 604 555 286
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Beata Kula
tel. +48 91 834 90 88
e-mail: biuro@sarl.pl lub sarl@sarl.pl
ul. Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard
tel. 91 834 90 88, 91 578 26 97 lub tel. kom. 605 181 506
e-mail: sarl@sarl.pl