A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Inwestycyjna

Pożyczka Inwestycyjna

 • pożyczka inwestycyjna w województwie łódzkim
 • o finansowaniu od 300 tys. zł, bez górnej granicy finansowania
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Cel finansowania:

 • Inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego, polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:
  a) zalążkowego i kapitału na rozruch,
  b) na rozszerzenie działalności,
  c) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  d) na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Dla kogo?

 • Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:
  a) posiadają siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich, i / lub
  b) posiadają siedzibę lub oddział na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, i / lub
  c) działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne, i / lub
  d) stosują technologie informacyjno – komunikacyjne
 • Okres spłaty: do 120 miesięcy
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (12 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Placówka w Łodzi ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
Tel: 42 664 30 43
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
KSWP Biuro Łódź, ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź
Tel: 42 298 66 00 lub 42 298 66 01
e-mail: lodz@kswp.org.pl
Weronika Wysmyk
Tel: 44 647 48 08
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl
Tomasz Dudziak
Tel: 42 298 66 01
e-mail: t_dudziak@kswp.org.pl