A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka dla start-upów

Pożyczka dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,61% w skali roku

Cel finansowania:

Finansowane będą przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie. 

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • W ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty - do 7 lat,
 • Okres karencji - 6 miesięcy.

Skontaktuj się!

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175, 34- 200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 13 15, 33 874 11 03
e-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl

Agnieszka Polak
Tel: 33 874 11 03 / 501 609 564
a.grabiec@centrump-sucha.pl 
Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka 
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój

Sabina Barnaś 
Tel: 18 26 777 39 wew.29
sbarnas@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR 
ul. Rydlówka 5 pok. 105, 30-363 Kraków

Magdalena Kochanowska-Drożdż
889 875 721
mkochanowska@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR 
ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów

Joanna Przybyło
Tel: 14 621 03 43
jprzybylo@frrr.pl

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
33 844 73 44
e-mail: cmbz@cmbz.pl

Przedstawiciel Terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza 
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Oświęcim: 
Ewelina Tatrczuch, Agata Szafran, Bożena Pyka, Bernardyna Bryzek

Tel: 33 844 73 44
ewelina.tatarczuch@cbmz.pl agata.szafran@cbmz.pl
bozena.pyka@cbmz.pl bernardyna.bryzek@cmbz.pl

Nowy Sącz: Anna Ruchała
Tel: 18 547 21 02
aruchala@sig.org.pl

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Kordylewskiego 11, 
32-542 Kraków
Tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 
12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20, 
lub 12 417 74 21

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 
ul. Szujskiego 66, 33- 100 Tarnów

Paulina Gruca
Tel: 14 623 55 08
pgruca@tarr.tarnow.pl

Ewelina Serafin
Tel: 14 623 55 18
eserafin@tarr.tarnow.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów
Sylwia Wróbel
Tel: 32 645 19 68 wew. 21
s.wrobel@armz.pl
Teresa Stefańska
Tel: 32 645 19 68 wew. 29 
t.stefanska@armz.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
ul. Rakowicka 14b, Kraków
Tel: +48 515 722 146, 22 63 60 740
e-mail: msp@tise.pl 
Marta Wanat-Klujew
Tel: 662 834 361
marta.klujew@tise.pl