A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,31% w skali roku

Cel finansowania:

 • Inwestycje mające na celu:
  a) wzmocnienie podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa,
  b) zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa,
  c) przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • Preferencje w finansowaniu mają:
  a) inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata,
  b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy 
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Skontaktuj się!

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Osoba kontaktowa:
Tel: 56 475 62 90
e-mail: biuro@kpfp.org.pl
Violetta Jaśkowiak
Tel:56 475 62 96, mobile: 737 722 106
v.jaskowiak@kpfp.org.pl
Fundacja Wspomagania Wsi
Tel. 22 636 25 71
e-mail: akosidlo@fww.pl
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
Tel: 56 461 23 77
e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl
Karol Karpus
Tel: 56 461 23 77, mobile: 513 433 119
k.karpus@gpk.grudziadz.pl