A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka

Pożyczka

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,61% w skali roku

Cel finansowania:

 • Przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,
 • Przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • Zwiększające skalę działalności i prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
  a) inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  b) rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  c) inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
 • Przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • Preferowane będą projekty realizowane w zakresie:
  a) w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego),
  b) na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Osoba kontaktowa:
Biuro Terenowe w Nowym Sączu
ul Tarnowska 28, 33 - 300 Nowy Sącz
tel: + 18 441 35 66 
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Elżbieta Petryla
Tel: 694 407 397
nowysacz@fdpa.org.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A
ul. Rakowicka 14b, Kraków
Tel: +48 515 722 146, 22 63 60 740
e-mail: msp@tise.pl

Marta Wanat- Klujew
Tel: 662 834 361
marta.klujew@tise.pl

Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.
Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój

Sabina Barnaś
Tel: 18 26 777 39 wew.29
sbarnas@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR
ul. Rydlówka 5 pok. 105, 30-363 Kraków

Magdalena Kochanowska-Drożdż
889 875 721
mkochanowska@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR
ul. Paderewsiego 6, 33-100 Tarnów

Joanna Przybyło
Tel: 14 621 03 43
jprzybylo@frrr.pl

Przedstawiciel Terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Ewelina Tatrczuch, Agata Szafran, Bożena Pyka
Tel: 33 844 73 44
ewelina.tatarczuch@cbmz.pl agata.szafran@cbmz.pl
bozena.pyka@cbmz.pl

Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kordylewskiego 11,
32-542 Kraków
Tel: 12 617 66 69, 12 617 66 28,
12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20,
lub 12 417 74 21

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Szujskiego 66, 33- 100 Tarnów

Paulina Gruca
Tel: 14 623 55 08
pgruca@tarr.tarnow.pl

Ewelina Serafin
Tel: 14 623 55 18
eserafin@tarr.tarnow.pl

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 175, 34- 200 Sucha Beskidzka

Agnieszka Polak
Tel: 33 874 11 03 / 501 609 564
a.grabiec@centrump-sucha.pl

Biuro Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f, 34- 700 Rabka Zdrój

Sabina Barnaś
Tel: 18 26 777 39 wew.29
sbarnas@frrr.pl

Biuro Terenowe FRRR
ul. Rydlówka 5 pok. 105, 30-363 Kraków
Magdalena Kochanowska-Drożdż
Tel: 889875721
mkochanowska@frrr.pl
Biuro Terenowe FRRR
ul. Paderewsiego 6, 33-100 Tarnów
Joanna Przybyło
Tel: 14 621 03 43
jprzybylo@frrr.pl
Przedstawiciel Terenowy: Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Anna Ruchała
Tel: 18 547 21 02
aruchala@sig.org.pl
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32- 600 Oświęcim

Ewelina Tatrczuch
ewelina.tatarczuch@cbmz.pl
Agata Szafran
agata.szafran@cbmz.pl
Bożena Pyka
bozena.pyka@cbmz.pl

Tel: 33 844 73 44
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
ul. Grunwaldzka 5, 32- 500 Chrzanów
Sylwia Wróbel
Tel: 32 645 19 68 wew. 21
s.wrobel@armz.pl
Teresa Stefańska
Tel: 32 645 19 68 wew. 29
t.stefanska@armz.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
e-mail: info@pozyczkaunijna.pl

Klaudia Beer
Tel: 603 092 353
klaudia.beer@lfr.lublin.pl

Dorota Wójcik
Tel: 603 086 868 
dorota.wojcik@lfr.lublin.pl