A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu do 80 tys. zł
 • dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,175% w skali roku

Cel finansowania:

 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. 

Dla kogo?

 • Dla osób od 30 roku życia pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  a) osób w wieku 50 lat i więcej,
  b) kobiet,
  c) osób z niepełnosprawnościami,
  d) osób długotrwale bezrobotne,
  e) osób o niskich kwalifikacjach.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Skontaktuj się!

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
Siedziba we Wrocławiu,
ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20,
53-025 Wrocław
tel: 71 39 12 196 lub 71 33 23 18    
Beata Heilpern
Tel: 71 332 31 81 lub 71 391 21 96     
b.heilpern@pfp.com.pl
Oddział w Jeleniej Górze 
ul. Górna 10-11 pokój 28     
58-500  Jelenia Góra
Jolanta Schabowicz
Tel: 75 752 29 64
j.schabowicz@pfp.com.pl
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
e-mail: biuro@frw.pl
Paulina Leszczyńska
Tel: 74 664 48 19
pozyczki@frw.pl                               
paulina.leszczynska@frw.pl