A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • mikropożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 70 tys. zł
 • dla osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,175% w skali roku

   

Cel finansowania:

 • Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, m.in.:
  a) zakup maszyn, towaru i urządzeń,
  b) adaptacja pomieszczeń,
  c) reklama czy usługi księgowe, itp.
 • Korzyści mikropożyczki:
  a) długi okres spłaty, karencja na czas rozruchu firmy
  b) wsparcie instytucji finansującej w przygotowaniu wniosku o pożyczkę
  c) możliwość sfinansowania 100% wydatków przedsięwzięcia
 • Okres spłaty - do 7 lat
 • Karencja w spłacie - do 12 miesięcy

Skontaktuj się!


Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Piotrkowska 262-264, pok.205, 90-361 Łódź
Tel: 42 634 93 66

Dorota Sumińska 
Tel: 42 634 93 66/784 682 547
e-mail: d.suminska@pfp.com.pl
Grzegorz Sęklewski
e-mail: g.seklewski@pfp.com.pl
Tomasz Kupski
Tel: 42 634 93 66/ 795 453 299
e-mail: t.kupski@pfp.com.pl

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: