A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa

Mikropożyczka Inwestycyjno – Obrotowa

 • mikropożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu do 70 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 24 miesiące
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

 

Cel finansowania:

 • Inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:
  a) zalążkowego i kapitału na rozruch,
  b) na rozszerzenie działalności,
  c) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
  d) na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Dla kogo?

 • Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:
  a) posiadają siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich, i /lub
  b) posiadają siedzibę lub oddział na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, i /lub
  c) działają w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 uznanych za inteligentne specjalizacje regionalne, i/lub
  d) stosują technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (do 72 miesięcy w ramach preferencji)
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Placówka w Łodzi ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
Tel: 42 664 30 43

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: