A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka

Mikropożyczka

  • mikropożyczka w województwie pomorskim

  • o finansowaniu do 100 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
  • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,3% w skali roku

Cel finansowania:

Finansowane będą inwestycje związane z m.in.:
a) wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
b) unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
c) modernizacją środków produkcji,
d) adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
e) wyposażeniem nowych/ doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

  • Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.
  • W ramach instrumentu finansowego mogą być finansowane przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek epidemii COVID-19
  • Przedsięwzięcia realizowane przez start- upy.

Korzyści:
a) poprawa potencjału konkurencyjnego,

b) zwiększenie produktywności,

c) poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi.

  • Okres spłaty: do 5 lat z możliwością wydłużenia okresu spłaty o okres dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

W związku z epidemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 6 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

 

Skontaktuj się!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-EkonomicznychOsoba kontaktowa:
Siedziba, ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
+48 22 636 07 40 e-mail: tise@tise.pl
Gdańsk, Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
Tel: 694 413 475
e-mail pozyczki.pomorze@tise.pl

Weronika Bukowska
Tel: 694 413 475
pozyczki.pomorze@tise.pl

Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy
Siedziba BSD
ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń
Siedziba ŻBS w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

BSD:
Aleksandra Pokrzywnicka      
Beata Traskowska
Paweł Giza
Telefon: (55) 270 25 64
Tel. kom.: 502 133 199
ŻBS:
Jadwiga Janicka 
Tel: 55 246 91 29 
jadwiga.janicka@zulawskibs.pl 
Magdalena Głowacka 
Tel 55 246 91 27 
magdalena.glowacka@zulawskibs.pl