A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Duża Pożyczka

Duża Pożyczka

 • pożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,87% w skali roku

Cel finansowania:

 • inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  a) założeniem nowego zakładu lub
  b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  c) dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
 • Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
  a) stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług,
  b) zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
  c) wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Okres spłaty: do 8 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Skontaktuj się!

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.Aul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel: 784-346-995
e-mail: biuro@barr.org.pl
Lubelska Fundacja Rozwojuul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl
Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: info@pożyczkaunijna.pl