A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Płynnościowa (standardowa)

Pożyczka Płynnościowa (standardowa)

 • pożyczka w województwie podkarpackim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 1,35% w skali roku, z możliwością jego obniżenia

Warunkiem obniżenia oprocentowania jest, udowodnienie przez przedsiębiorcę problemów płynnościowych lub generowanie ryzyka wystąpienia problemów w przyszłości spowodowanych sytuacją społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie.

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane na terenie województwa podkarpackiego mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym kapitał obrotowy, jeżeli przedsiębiorstwo jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa 

Warunki:

 • Pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 8 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej.

 

Skontaktuj się!

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Osoba kontaktowa:

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 256, 17 86 76 231
e-mail: amajkut@rarr.rzeszow.plgpuc@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Majkut
Tel: 17 86 76 256
amajkut@rarr.rzeszow.pl

Grzegorz Puć
Tel: 17 86 76 231
gpuc@rarr.rzeszow.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26 b
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 844 03 57
e-mail: sekretariat@rig-stw.pl

Magdalena Płachcińska
Tel: 15 844 03 57, 661 116 407
mplachcinska@rig-stw.pl

Małgorzata Kołodziej
Tel: 15 844 03 57, kom.: 661 116 408
e-mail: mkolodziej@rig-stw.pl

Sylwia Burdzy
Tel: 15 844 03 57, kom.:667 952 999
e-mail: sburdzy@rig-stw.pl

Edyta Jarmolińska
Tel: 15 844 03 57, kom.:603 602 702
e-mail: ejarmolinska@rig-stw.pl

Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 713
KSWP Biuro Rzeszów
Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
tel: 017 28 33 200 / 017 28 33 201 / 602 658 400
e-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Anna Winiarska
Tel: 15 833 34 09
e-mail: a.winiarska@opiwpr.org.pl

Krzysztof Kaszuba
Tel: 17 28 33 200
e-mail: k_kaszuba@kswp.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR"

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
e-mail: marr@marr.com.pl

Justyna Kusak
Tel: 17 788 18 51, kom.: 797 600 314
e-mail: justyna_kusak@marr.com.pl

Joanna Cyganowska
Tel: 17 788 18 65, kom.: 797 600 328

Małgorzata Kaczmarczyk
Tel: 17 788 18 59 , kom.: 797 600 322

Karolina Krzempek
Tel: 17 788 18 62 , kom.: 797 600 325

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 46 90, fax 41 274 04 09

Katarzyna Deląg
e-mail: farr@farr.pl
Tel: 41 274 46 90 wew. 110