A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Płynnościowa dla start-upów

Pożyczka Płynnościowa dla start-upów

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
 • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

Cel finansowania:

 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Warunki:

 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy