A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS

  • pożyczka w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu powyżej 100 tys. do 500 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych
  • oprocentowanie od 2,47% w skali roku

 

 

Cel finansowania:

Produkt  finansować będzie przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:
a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, 
b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

c) przedsięwzięcia badawczo rozwojowe (B+R).

  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie: do 8 miesięcy (w przypadku B+R - 14 miesięcy)

Skontaktuj się!

 

Polska Fundacja PrzedsiębiorczościOsoba kontaktowa:
ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie
ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin
tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461
e-mail: zachodniopomorskie@pfp.com.pl 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks 94 366 33 30
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl 

Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy
Oddział w Choszcznie
ul. Rynek 6
73-200 Choszczno
Tel: 95 765 73 15
fax. 95 765 84 24
e-mail: sekretariat@gbschoszczno.pl 

Ewa Telatyńska
Tel: 95 784 13 21

Beata Kanabaj
Tel: 95 784 13 15

Michalina Cichoń
Tel: 95 715 93 15

Elżbieta Woraczek
Tel: 91 432 22 32

Tomasz Pawski
Tel: 91 432 22 34

Urszula Połeć
Tel: 95 765 43 22

Ewa Paszkowska
Tel: 95  768 22 97

Ewelina Tuńska
Tel: 95  765 51 49