A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Rozwojowa

Pożyczka Rozwojowa

  • pożyczka w województwie łódzkim
  • maksymalna wartość finansowania zależna od limitu przyznanego instytucji finansującej  
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów
  • oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 

Cel finansowania:

Środki udzielane przez Instytucje Finansujące przeznaczone są dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

1) zalążkowego i kapitału na rozruch,

2) na rozszerzenie działalności,

3) na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

4) na realizację nowych projektów,

5) umożliwiającego przejście przedsiębiorstw na rynki zagraniczne lub na nowe rozwiązania.

 

Okres spłaty:

  • do 120 miesięcy (dla finansowania wydatków inwestycyjnych),
  • do 36 miesięcy (dla finansowania kapitału obrotowego, do 72 mies. w ramach preferencji)
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 m-cy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.AOsoba kontaktowa

ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź

Placówka w Łodzi

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Tel: 42 664 30 43

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

Biuro w Łodzi
ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź
Tel: 42 298 66 00 lub 42 298 66 01
e-mail: lodz@kswp.org.pl

Weronika Wysmyk
Tel: 44 647 48 08
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl

Tomasz Dudziak
Tel: 42 298 66 01
e-mail: t_dudziak@kswp.org.pl

Katarzyna Jeleń
Tel: 42 298 66 00
e-mail: k_jelen@kswp.org.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 262-264, pok.205, 90-361 Łódź
Tel: 42 634 93 66

Dorota Sumińska 
Tel: 42 634 93 66/ 784 682 547
e-mail: d.suminska@pfp.com.pl

Grzegorz Sęklewski
Tel: 42 634 93 66/ 784 918 058
e-mail: g.seklewski@pfp.com.pl

Tomasz Kupski
Tel: 42 634 93 66/ 795 453 299
e-mail: t.kupski@pfp.com.pl