A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka na Modernizację Nieruchomości

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości

 • pożyczka w województwie łódzkim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • z projektu Jeremie

 

 

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości udzielana przez Pośrednika Finansowego, ze środków udostępnionych przez Menedżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego z przeznaczeniem na wsparcie projektów modernizacji nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową na terenie województwa łódzkiego. 

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zarejestrowane, mające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego)

Cel finansowania:

 • remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio - obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % jej wartości.
 • Okres spłaty - do 10 lat
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
Placówka w Łodzi
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
Tel: 42 664 30 43
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

KSWP Biuro Łódź
ul. Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź
Tel: 42 298 66 00 lub 42 298 66 01
e-mail: lodz@kswp.org.pl

Weronika Wysmyk
Tel: 44 647 48 08
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl

Tomasz Dudziak
Tel: 42 298 66 01
e-mail: t_dudziak@kswp.org.pl