A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 5 mln zł
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • oprocentowana na warunkach preferencyjnych w wysokości 0,5 % w skali roku
 • Okres spłaty do 20 lat
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy

Cel finansowania:

Pożyczka na Efektywność Energetyczną w sektorze mieszkaniowym przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.

Celem instrumentu finansowego jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym:

a) ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię

b) modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne) Wszystkie inwestycje musza przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;

d) modernizacja systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;

e) instalacja OZE jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków.

f) instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną

Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in.:

 • inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)
 • zgodność celów projektu z celami określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planie na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla danego obszaru, gdzie będzie dokonana inwestycja,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu,
 • wykazaniu, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków objętych projektem o co najmniej 25 % (w przeliczeniu na energię końcową), a w przypadku inwestycji dotyczących wymiany źródła ciepła, wsparte projekty muszą skutkować reedukacją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30 % w przypadku zamiany paliwa spalania;

Ograniczenia w finansowaniu, m.in.:

 • nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologią
 • nie kwalifikują się do wsparcia projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% a w przypadku projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła projekty, które skutkują redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji poniżej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa
 • w przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu), finansowanie nie zostanie udzielone na użytkowane/eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 • nie mogą zostać sfinansowane wydatki, które nie mają bezpośredniego związku z efektywnością energetyczną (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatko schodowej).
 • środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być wykorzystane na:

a) refinansowanie Inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

b) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

c) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

d) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

e) zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych.

(1) Wrocławski Obszar Funkcjonalny– teren, którego granice wyznaczają gminy: Wrocław, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (gmina wiejska), Oleśnica (miasto), Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała, Żórawina.

Skontaktuj się!

Alior BankOsoba kontaktowa:
Oddział we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 1
Tel.: 782 893 338, 607 991 549, 782 895 499
 

  Anna Strzelecka - Chromicz
  Tel.: +48 782 893 338

  Magdalena Czajko
  Tel.: +48 607 991 549

  Justyna Tokarska
  Tel.: +48 782 895 499

Instytucje finansujące ten produkt: