A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka rewitalizacyjna

Pożyczka rewitalizacyjna

 • pożyczka dla województwa pomorskiego
 • o finansowaniu do 10 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
 • O pożyczkę mogą ubiegać się:

  - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

  - związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  - przedsiębiorcy,

  - instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe,

  - wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

  - towarzystwa budownictwa społecznego,

  - organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury,

  - kościoły i związki wyznaniowe.

 • Cel finansowania:

Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem Rewitalizacji, które w sposób kompleksowy przyczynią się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji (projekty wieloaspektowe). Realizowane Projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.

 • Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%), pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 24 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/

Skontaktuj się!

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Tel: 58 32 33 294, 58 32 33 100 lub fax: 58 32 33 200
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@arp.gda.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa
Tel. 22 522 93 14

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: