A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

Pożyczka Jessica2 na poprawę efektywności energetycznej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15% w skali roku
 • O pożyczkę mogą ubiegać się:

  - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

  - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

  - Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

  - podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

  - uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,

  - państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,

  - szkoły wyższe

  - podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE

  - podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą - wyłącznie na projekty dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej.
   

 • Warunek ubiegania się o pożyczkę: wykazanie poprawy efektywności energetycznej o minimum 25% na podstawie przeprowadzonego i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego.

 • Cel finansowania:

  Projekty z zakresu efektywności energetycznej w tym:

  a) przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym

  b) przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publiczne

Zalety:

a) oprocentowanie stałe: od 0,15% w skali roku, nie wyższe niż 0,5%, uzależnione od osiągniętego poziomu efektywności energetycznej, z możliwością zmniejszenia o dodatkowe 20% w przypadku ujęcia projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej,
b) brak opłat i prowizji,
c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
d) okres karencji: do 15 miesięcy daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, z możliwością wydłużenia w zależności od efektów w oszczędności energii (powyżej 40%)
e) finansowanie uzupełniające.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja

Skontaktuj się! 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5
 61-888 Poznań
Tel: 61 885 31 00

Instytucje finansujące ten produkt: