A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka 9.3

Mikropożyczka 9.3

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 96 tys. zł
 • osoby fizyczne z terenu województwa lubelskiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,37% w skali roku

 

 

Cel finansowania:

 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Mikropożyczki 9.3 na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dla kogo?

Ostateczni Odbiorcy Mikropożyczki 9.3 to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego należące do następujących grup: 

 • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjachniepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat;
 • osoby należące do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; 

 

 

 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Skontaktuj się!

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.Aul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 784 346 995, tel./fax 84 686 53 93
e-mail: biuro@barr.org.pl 

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: