A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

 • pożyczka w województwie dolnośląskim
 • finansowanie do 250 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

Cel finansowania:

Ze środków pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Warunki:

 • okres spłaty: do 5 lat
 • możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy
 • oprocentowanie na warunkach preferencyjnych lub rynkowych

Skontaktuj się!

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.Osoba kontaktowa:

ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

Marta Mazur
Tel: 519 540 952,

Paweł Blacheta
Tel: 519 538 300,

Maciej Główka
Tel: 605 266 969

e-mail: pozyczki@dpin.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4; 52-407 Wrocław

Iwona Siewert
Tel: 887 350 161 

Sylwia Rudnik
Tel: 887 350 148

Sebastian Skóra
Tel: 697 715 637 

Przemysław Zalewski
Tel: 887 350 168 

Danuta Chudy
Tel: 887 350 162 

e-mail: pozyczki@warr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

Aneta Ostrowska
Tel: 75 75 27 501  

Beata Maliszewska
Tel: 75 75 27 521 

Bartosz Polaczek
Tel: 75 75 27 511 

Mirosława Obarska
Tel: 75 75 27 509 

e-mail: pozyczka.plynnosciowa@karr.pl

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica

Paweł Dochniak
Tel: 695 946 414

e-mail: biuro@ssig.pl