A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie lubuskim
 • o finansowaniu do 200 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

Cel finansowania:

 • przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa lubuskiego, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • bieżące raty  kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

Warunki:

 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 6 lat
 • Okres karencji: do 12 miesięcy

 

Skontaktuj się!

Fundacja „Przedsiębiorczość”

Osoba kontaktowa:

ul. Mieszka I nr 13, 68-200 Żary
Tel: 533 39 93 91,
534 010 511 lub 533 32 26 18
e-mail: fp@fundacja.zary.pl

Agnieszka Przybyłła
Tel:  lub 533 39 93 91
przybylla@fundacja.zary.pl

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: