A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie pomorskim
 • finansowanie do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

Cel finansowania:

Ze środków pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • okres spłaty: do 5 lat,
 • możliwość kilkukrotnego skorzystania z wakacji kredytowych tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy,
 • oprocentowanie na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Skontaktuj się: 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (będzie udzielać pożyczek dla przedsiębiorców z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego, m. Gdyni, m. Słupsk, m. Sopot). 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (będzie udzielać pożyczek dla przedsiębiorców:
powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, sztumskiego, m. Gdańsk;
województwa pomorskie z wyłączeniem: m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot)