A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

Pożyczka Płynnościowa (Pożyczka dla MŚP)

 • pożyczka w województwie świętokrzyskim
 • o finansowaniu do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel finansowania:

Finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe do 100% (pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy), w tym.

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.


Warunki:

 • wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
 • wydatki w ramach pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi

pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 6 lat

Skontaktuj się!

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
e-mail: farr@farr.pl
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
e-mail: sekretariat@fpws.eu
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 Kielce
Tel: 41 313-31-77
e-mail:  lfr@lfr.lublin.pl