A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Rejestracja których form działalności gospodarczej jest najprostrza?

Która forma rejestracji jest najprostsza, a która najbardziej dogodna? Wszystko zależy od tego, jaką spółkę przedsiębiorca chce założyć. Czy chce pracować sam, czy ze wspólnikiem, jaką odpowiedzialność wziąć na siebie, a także jakim dysponuje kapitałem?

Samodzielnie

Jeżeli chcesz samodzielnie decydować o wszystkich sprawach firmy, to najbardziej właściwa będzie:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wówczas wszystkie koszty działalności ponosisz samodzielnie.

Ze wspólnikiem

Jeżeli zawrzesz umowę spółki, obciążenia mogą się rozkładać w różnym stopniu na różnych wspólników. Możliwa jest również forma działalności polegająca na tym, że jeden bądź kilku wspólników dostarcza kapitał, a inni – swoje umiejętności, by kapitał ten pomnażać. Wówczas mamy do czynienia ze spółką komandytową.

 

Rejestracja jednoosobowej działalności i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej i jawnej możliwa jest przez Internet przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Można je oczywiście zarejestrować także – podobnie jak spółkę cywilną, partnerską, komandytowo-akcyjną i akcyjną – w sposób tradycyjny.

W urzędzie i przez Internet
Najprostszą i najchętniej wybieraną formą rejestracji jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Firma w takiej postaci funkcjonuje na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju).

Można ją założyć tradycyjnie i przez Internet – na stronie www.firma.gov.pl. Na potwierdzenie rejestracji internetowej czeka się niespełna 24 godziny.
System sam przekazuje dane do urzędu statystycznego (w celu uzyskania numeru REGON), do ZUS-u (dane płatnika składek) oraz do urzędu skarbowego (sposób opodatkowania). Wybierając formę tradycyjną rejestracji, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. Nie jest wymagane posiadanie koncesji bądź innych zezwoleń, chyba że planujesz otworzyć np. sklep z alkoholem, kantor wymiany walut czy agencję ochrony osób bądź mienia.

Spółka cywilna

Także rejestracja spółki cywilnej nie powinna nastręczać problemów. Do jej założenia wymagane jest zawarcie umowy spółki. Aby było to możliwe, wspólnicy – osoby fizyczne – muszą posiadać wpis do CEIDG. Przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka.

Wpisowi do CEDIG poza danymi przedsiębiorcy-wspólnika podlega:

  • NIP,
  • REGON spółki cywilnej (o które występują wspólnicy).

Spółki: wpis do KRS

Spółki osobowe:

  • jawna,
  • partnerska,
  • komandytowa,
  • komandytowo-akcyjna

oraz kapitałowe:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjna

podlegają procedurze rejestracji w sądzie rejestrowym oraz wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego www.ekrs.pl
W przypadku zawierania spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz spółek kapitałowych obowiązuje forma aktu notarialnego.

Przez Internet

Do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowej przez Internet nie jest potrzebny akt notarialny. Jednak wspólnicy decydujący się na ten sposób powołania firmy mogą do niej wnieść jedynie wkład pieniężny. Po utworzeniu kont przez wspólników i zawarciu umowy przy wykorzystaniu wzoru online dane są przekazywane automatycznie do sądu rejestrowego i do KRS.

W przypadku rejestracji spółek osobowych i kapitałowych drogą tradycyjną opłata wynosi 500 zł za wpis do KRS i 100 zł za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku złożenia wniosku online jest to 250 zł za wpis i 100 zł za publikację.

 

W 2015 roku
przedsiębiorcy zarejestrowali:
Do 30 listopada 2016 roku
przedsiębiorcy zarejestrowali:
firm jednoosobowych    295 825firm jednoosobowych     263 202
w tym online                 13 810w tym online                   15 312

Źródło: Ministerstwo Rozwoju (stan na XI 2016)

Polub nas

Pozostałe tematy

Które spółki można zarejestrować przez Internet?

Niektóre rodzaje działalności można rejestrować także przez Internet. To zdecydowanie najprostsza i...

czytaj więcej

Rejestracja których form działalności gospodarczej jest najprostrza?

Która forma rejestracji jest najprostsza, a która najbardziej dogodna? Wszystko zależy od tego, jaką...

czytaj więcej

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz założyć jednoosobową firmę, musisz określić, czym będzie się zajmować i ją ...

czytaj więcej

Jak zarejestrować spółkę cywilną

Spółka cywilna powstaje na podstawie umowy wspólników. Powinni oni najpierw zarejestrować ...

czytaj więcej

Jak zarejestrować spółki osobowe, komandytowe i kapitałowe

Jeżeli decydujesz się na działalność na większą skalę i planujesz założenie spółki, której ...

czytaj więcej