A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Pracować samodzielnie czy budować zespół?

Musisz też podjąć decyzję, czy będziesz pracować samodzielnie, korzystać z pomocy rodziny, czy zatrudnisz pracowników. Praca w grupie wskazana jest wszędzie tam, gdzie potrzeba pomysłowości i kreatywności, natomiast w sytuacjach wymagających logicznego myślenia i dużego skupienia sprawdza się praca samodzielna.

Plusy i minusy pracy w zespole

Praca w grupie bardziej motywuje, dostarcza inspiracji i – jak wynika z badań – jest bardziej efektywna. Umożliwia podział obowiązków i wzajemną pomoc w ich realizacji, a także wymianę spostrzeżeń na temat przedsięwzięcia.

Minusem pracy w grupie mogą być: brak zaangażowania niektórych osób, pojawienie się hierarchii i lidera, a także ewentualne konflikty i wydłużenie czasu na podjęcie decyzji.

Zalety i wady pracy indywidualnej

Z kolei zaletą pracy indywidualnej jest jednostkowa odpowiedzialność za efekty i skutki działań, możliwość pracy we własnym tempie, samodzielne podejmowanie decyzji i wybór metod. Wadą może być brak motywacji, brak nowych pomysłów, a także zmęczenie rodzajem działalności.

Budowanie zespołu

Jeżeli działalność jednoosobowa będzie niewystarczająca, możesz potrzebować nie tylko współpracowników, ale także zgranego zespołu. Praca zespołowa daje tzw. efekt synergii – co oznacza, że rezultat pracy osób ściśle współpracujących ze sobą jest lepszy, niż wyniki tych samych osób działających osobno.

W zespole powinni się znaleźć ludzie o różnym typie osobowości. Jeżeli wielu członków zespołu ma charakter takiego samego typu, istnieje większe ryzyko wystąpienia konfliktów.

Etapy budowania zespołu

Budowanie zespołu jest procesem mającym kilka etapów.

 • Formowanie – poziom emocji współpracowników jest wysoki, zapoznają się z nowym otoczeniem i jeszcze nie wiedzą, jaka będzie ich rola w zespole.
 • Okres burzy – wyznaczane są role w zespołach, ujawniają się typy osobowości i może dochodzić do konfliktów.
 • Faza normalizacji – pewność siebie poszczególnych osób w zespole wzrasta, zacieśniają się więzi między współpracownikami, wyznaczane cele nie są już tak odległe.
 • Faktyczna współpraca – zespół już funkcjonuje, trwa delegowanie zadań, wyznaczanie celów i ich realizacja zgodnie z planem.

Nie da się określić optymalnej wielkości grupy, z której powstaje zespół. Jest to od kilku do kilkunastu osób. Trzeba jednak pamiętać, że za mały zespół może sobie nie poradzić z wyzwaniami, a w zbyt dużym może się pojawić brak zaangażowania.

Role pełnione w zespole

W każdym zespole pełnione są różne role zespołowe – warto, by znalazły się w nim wymienione poniżej.

 • Pomysłodawca – osoba z wyobraźnią, o niestandardowym podejściu, która sygnalizuje nowe możliwości czy sposoby realizacji celów.
 • Sędzia – osoba o krytycznej postawie wobec nowych pomysłów, która mnoży przeszkody, widzi problemy i mankamenty proponowanych rozwiązań, chroni zespół przed wdrażaniem pomysłów niedopracowanych.
 • Praktyczny organizator – nieoceniony we wdrażaniu idei pomysłodawcy, dba o realizację zadań, nie narzeka i koncentruje się na pracy. Im bardziej złożone przedsięwzięcie, tym więcej potrzeba osób o tym typie osobowości.
 • Perfekcjonista – jest w stanie znaleźć najmniejsze nawet niedociągnięcie, chroni zespół przed błędami.
 • Człowiek grupy – niezastąpiony przy rozładowywaniu napięć i rozwiązywaniu konfliktów, dba o atmosferę w pracy, dzięki czemu osoby z zespołu są w stanie utrzymywać relacje poza pracą.


Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania zespołu jest spójność grupy, czyli poziom więzi między jej członkami.

Do czynników wpływających na spójność należą:

 • bliskość przestrzenna,
 • podobieństwo wykonywanych zadań,
 • wielkość grupy,
 • zagrożenia zewnętrzne,
 • perspektywa uzyskania nagród,
 • styl kierowania,
 • wspólne cechy, takie jak wiek, płeć.

Należy o tym pamiętać, gdyż – jak wynika z badań – spójność zespołu wiąże się z niedużym poziomem absencji i fluktuacji, swobodą zachowania członków grupy i większą motywacją do działania.


Więcej - w „Vademecum z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi” www.parp.gov.pl/files/74/517/20677.pdf 

oraz w publikacji „Zarządzanie Zespołem” www.parp.gov.pl/files/74/517/20361.pdf 

Polub nas

Pozostałe tematy

Pracować samodzielnie czy budować zespół?

Musisz też podjąć decyzję, czy będziesz pracować samodzielnie, korzystać z pomocy rodziny, czy...

czytaj więcej

Strategia i wybór kierunków działania

Jeżeli chcesz pracować na swoim, zapewne zastanawiasz się nad tym, jak firma może wyglądać w...

czytaj więcej

Weryfikacja biznesplanu

Jeżeli masz już przygotowany biznesplan,czas na jego weryfikację. Należy porównać stworzony wzorzec...

czytaj więcej

Rzetelny biznesplan

Po podjęciu decyzji o branży, w jakiej będzie działać twoja firma, przygotuj biznesplan. W jasny i...

czytaj więcej

Pomysł na biznes

Nie przejmuj się brakiem pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie. Pamiętaj: największy sukces...

czytaj więcej