A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Opłata zryczałtowana, karta podatkowa - kto może z nich korzystać?

Jedną z form opodatkowania jest ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Te uproszczone formy rozliczania się z fikusem mogą stosować:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne pod warunkiem, że ich roczny dochód w roku poprzednim nie przekroczył 150 tys. euro.

Planowane jest podwyższenie tego limitu do równowartości 250 tys. euro.

Ryczałt

Rozliczanie ryczałtem reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981440930.
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zróżnicowane w zależności od branży:

 • 20 proc. – wykonujący wolne zawody (m.in. adwokata, notariusza, lekarza, lekarza weterynarii, architekta),
 • 17 proc. – przychody w handlu hurtowym i z wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5 proc. – przychody z działalności usługowej, gastronomicznej, najmu, dzierżawy i innych umów tego typu,
 • 5,5 proc. – przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3 proc. – przychody z działalności usługowej w handlu,
 • 2 proc. – przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli lub chowu.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania.

Obowiązki

Podatnicy rozliczający się ryczałtem mają obowiązek:

 • prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
 • wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co miesiąc powinni obliczać kwotę podatku należnego i wpłacać ją do urzędu skarbowego do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień – do końca
stycznia następnego roku. Jeżeli ich przychód w roku poprzednim nie przekroczył 25 tys. euro, mogą się rozliczać kwartalnie.

PIT-28

Osoby rozliczające się ryczałtem zeznanie podatkowe składają w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania do 31 stycznia roku następnego na formularzu PIT-28. Nie mogą się rozliczać wspólnie z małżonkiem oraz jako osoby samotnie wychowujące dziecko. Mogą stosować ulgi jak przy opodatkowaniu według skali na zasadach ogólnych – z wyjątkiem
ulgi na nowe technologie.
Sam podatek natomiast może zostać pomniejszony jedynie o:

 • zapłacone składki zdrowotne,
 • ulgę abolicyjną, czyli kwotę podatku z zagranicy.

Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających przychody z tytułu m.in.: prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży dewiz, działalności w
zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Karta podatkowa

Kartę podatkową stosuje się do rozliczania tylko niektórych usług (głównie rzemieślniczych, np. ślusarskich, złotniczych, rusznikarskich, kowalskich, szklarskich itp.). Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania kartą składa się naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG. Organ skarbowy wydaje decyzję o wysokości podatku oraz terminach jego zapłaty (stawki karty podatkowej na dany rok są podawane przez Ministra Finansów).Decyzja uwzględnia:

 • rodzaj działalności,
 • wielkość miejscowości, w której działalność ma być prowadzona,

liczbę osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.


Nie można
Przedsiębiorca nie może podczas prowadzenia działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Działalności w tym samym zakresie nie może prowadzić także jego małżonek.

Rozliczenia
W przypadku osób opodatkowanych kartą podatkową podatek, po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, powinien być odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego. Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić nie później niż do 20 stycznia następnego roku na formularzu PIT-16 A. Deklaracje podatkowe osób rozliczających się kartą podatkową są składane do 31 stycznia. Więcej informacji na stronie www.finanse.mf.gov.pl lub pod numerem infolinii Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) i 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Polub nas

Pozostałe tematy

Ulga „Bez PIT dla młodych”. Sprawdź, ile i na jakich warunkach możesz zyskać.

Jednym z pomysłów rządu na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem z kraju jest zerowa stawka PIT...

czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są i kiedy zaczną obowiązywać w Twojej firmie?

Jednym z pomysłów mających zapewnić nam odpowiednio wysokie świadczenia emerytalne są wprowadzane...

czytaj więcej

Obniżenie PIT z 18 na 17 %. Jakie problemy dla przedsiębiorców mogą wyniknąć ze zmiany terminu?

Przyszedł czas na niższy PIT dla wszystkich. Powoli, choć wszystko wskazuje na to, że znacznie...

czytaj więcej

Kiedy wybrać podatek liniowy?

Na początku każdego roku każdy podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania swojego dochodu, z...

czytaj więcej

Podatek PIT – którzy przedsiębiorcy go płacą?

Osoba, która otwierając firmę, wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,...

czytaj więcej

Podatek CIT - którzy przedsiebiorcy go płacą

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) podlegają:

czytaj więcej

Podatek liniowy - plusy i minusy tej formy opodatkowania

Jedną z form rozliczenia z fiskusem jest również podatek liniowy. Wyboru tej formy opodatkowania...

czytaj więcej

Opłata zryczałtowana, karta podatkowa - kto może z nich korzystać?

Jedną z form opodatkowania jest ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Te ...

czytaj więcej

Podatek od wartości dodanej - VAT

Płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą być wszystkie firmy bez względu na ich formę...

czytaj więcej

Prawa przedsiebiorcy w kontaktach z urzędem skarbowym

Podatnik w kontaktach z urzędem skarbowym oprócz szeregu obowiązków ma także m.in. prawo do: zwrotu...

czytaj więcej