A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Jak najmniej biurokracji!

Która forma działalności jest w praktyce najprostsza?

Wybierając formę działalności, musisz zdecydować:

 • czy chcesz odpowiadać za prowadzenie działalności samodzielnie,
 • czy wraz z innymi wspólnikami,
 • czy planujesz powołanie organów spółki,
 • czy nie
 • czy chcesz prowadzić pełną rachunkowość,
 • czy jedynie księgę przychodów i rozchodów.

Niektóre sprawy związane z działalnością firm załatwisz przez Internet już teraz, a inne będzie można załatwić już wkrótce.

Najprostsza – działalność jednoosobowa i spółka cywilna

Najprostszą formą działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa. Jeżeli się na nią zdecydujesz, musisz jednak pamiętać, że sam podejmujesz decyzje i ponosisz ich konsekwencje.

Swoją firmę możesz zarejestrować:

W taki sam sposób możesz:

 • zawiesić działalność,
 • wznowić działalność,
 • zmienić jej profil, opierając się na kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD,
 • zamknąć firmę.

W wypadku działalności jednoosobowej z zasady nie prowadzi się pełnej rachunkowości, a księgowość możesz prowadzić sam bądź powierzyć ją biuru rachunkowemu.

ZUS

Rejestracja firmy jest bezpłatna, a jeśli nie zatrudniasz pracowników, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odprowadzasz składki jedynie za siebie.

Aktualnie – w roku 2016 – ich minimalna wysokość przez pierwsze 24 miesiące działalności wynosi 465 zł, później – 1121 zł. Więcej informacji w portalu www.zus.pl.

Podatek

Możesz też wybrać dogodną dla siebie formę opodatkowania i rozliczać się:

 • według skali podatkowej – 18 proc. i 32 proc.,
 • według jednolitej stawki podatkowej (19 proc.),
 • ryczałtem,
 • na podstawie karty podatkowej.

Płacąc podatek, możesz korzystać z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/pp bądź skontaktować się z administracją podatkową czy zgłosić pełnomocnictwo w sprawach podatkowych.

Platforma ePUE

Na platformie usług elektronicznych ZUS (pue.zus.pl) możesz m.in.:

 • zgłosić pracownika do ubezpieczeń,
 • obsługiwać rozliczenia,
 • zwrócić się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Konieczne jest posiadanie: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP czy możliwości dokonywania operacji w bankowości elektronicznej.

Spółki cywilne

Jeżeli jako osoba prowadząca działalność jednoosobową zdecydujesz się na założenie spółki cywilnej wraz z innymi wspólnikami:

 • Przedsiębiorcami będziecie wy, a nie spółka.
 • Będziecie odpowiadać solidarnie majątkiem spółki i swoim własnym.
 • Nie musicie powoływać żadnych organów, a prawo do reprezentowania spółki będą mieć wszyscy wspólnicy.
 • Wspólnicy są też płatnikami podatku dochodowego (według udziału w zyskach) i mają do nich zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące jednoosobowej działalności (lub innej formy, jeśli taką prowadzą).

Spółki handlowe

Spółki osobowe lub kapitałowe możesz zarejestrować drogą tradycyjną, a niektóre z nich:

 • dwuosobową jawną,
 • komandytową,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością

możesz założyć także przez Internet na stronie https://ems.ms.gov.pl.

Twoje zgłoszenie trafia do sądu rejestrowego i uzyskujesz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Opłaty za rejestrację wynoszą 500 zł, a za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. W przypadku rejestracji przez Internet jest to 250 zł, cena publikacji pozostaje bez zmian.

Trwają prace nad platformą, która umożliwi podejmowanie uchwały przy wykorzystaniu formularza elektronicznego, podwyższanie kapitału zakładowego czy zbywanie udziałów oraz modyfikacje umowy spółek.

Organy

Co do zasady spółki osobowe nie mają organów. Wyjątki to:

 • spółka partnerska (zakładana przez osoby wykonujące wolny zawód), która może powołać zarząd niezależny od partnerów;
 • spółka komandytowo-akcyjna – gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 – ma obowiązek powołania rady nadzorczej.

Spółki kapitałowe mają obowiązek powołania organów spółki: zgromadzenia wspólników (sp. z o.o.), walnego zgromadzenia (spółka akcyjna) rady nadzorczej i zarządu.

Rachunkowość

Spółki osobowe i kapitałowe mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestaw obrotów i sald kont, wykaz aktywów i pasywów spółek), a każda czynność spółki angażująca środki finansowe powinna być udokumentowana.

Wyjątek stanowią:

 • spółki jawne,
 • partnerskie, których roczne obroty nie przekraczają 1,2 mln euro (planowane jest podwyższenie tej kwoty w roku przyszłym do 2 mln euro).

Sprawozdania sporządza się na koniec roku obrachunkowego, a jeśli rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny być dostarczone do KRS najpóźniej do 15 lipca roku następnego.

Podatek

W wypadku spółek osobowych istnieje możliwość rozliczania się według:

 • skali podatkowej (18 proc., 32 proc.),
 • jednolitej stawki podatkowej (19 proc.),
 • ryczałtem.

Jeżeli jeden ze wspólników wybierze ryczałt, pozostali także muszą rozliczać się ryczałtem.

Spółki kapitałowe płacą podatek CIT (19 proc., 15 proc.), a następnie – po podziale zysku – wspólnicy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczeń z urzędem skarbowym można dokonać elektronicznie za pośrednictwem portalu http://www.finanse.mf.gov.pl. Można tam skorzystać z kalkulatora: PIT, VAT, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, odsetek ustawowych, wynagrodzeń.

Polub nas

Pozostałe tematy

Twój pomysł na biznes? Usługi remontowe to strzał w dziesiątkę!

Sytuacja lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym jak i wtórnym rozwija się dość dynamicznie. Polacy...

czytaj więcej

Twój pomysł na biznes? Weź pożyczkę unijną i załóż swoje wymarzone gospodarstwo agroturystyczne

Prężnie działający rynek usług to coś, co charakteryzuje wszystkie dojrzałe gospodarki. Przechylanie...

czytaj więcej

Biznesplan – czy opłaca się go tworzyć?

Biznesplan to, mówiąc zwięźle, dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia...

czytaj więcej

Pomysły na kreatywny biznes

Chyba każdy człowiek jest w pewnym sensie artystą - posiada pierwiastek kreatywnego myślenia....

czytaj więcej

Jak najmniej biurokracji!

Która forma działalności jest w praktyce najprostsza?

czytaj więcej

Odrobina korpo – spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne) są formą działalności stosowaną...

czytaj więcej

Odrobina korpo – spółki osobowe

Spółki osobowe opierają się na więzi łączącej wspólników. Ich funkcjonowanie regulują przepisy...

czytaj więcej

Ja, czyli firma – działalność jednoosobowa

Najpopularniejsza forma prowadzenia firmy to indywidualna działalność gospodarcza. Jest odpowiednia...

czytaj więcej

Ja plus partner – spółka cywilna

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych spółek. Nie ma osobowości prawnej i nie jest...

czytaj więcej

Rodzinny biznes – najpraktyczniejsze formy działalności

W przedsiębiorstwie rodzinnym dominującą rolę odgrywa rodzina. Ma ona największy wpływ na...

czytaj więcej