A A A Wersja kontrastowa

Spotkania informacyjne Pożyczki unijne

Spotkania i konferencje przeznaczone dla przedsiębiorców, osób nieaktywnych zawodowo oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, JST i TBS-ów dotyczące możliwości finansowania z Pożyczek unijnych. 

 

 

Pożyczki unijne zastąpiły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorcy z piętnastu województw mają szansę otrzymać środki z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. W każdym z nich oferujemy pożyczki na rozwój firm – finansujemy projekty, które zwiększają ich konkurencyjność, dostarczamy środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi. Co ważne, naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki na rynku.

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym. Pozyskane środki można także wykorzystać na założenie własnej firmy.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane! Dowiedz się więcej o Pożyczkach unijnych!