A A A Wersja kontrastowa

Województwo podkarpackie

Pożyczka Standardowa

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

Konsorcjom: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach         
    ul. Mickiewicza 1a
    27-200 Starachowice
    tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej