A A A Wersja kontrastowa

Województwo podkarpackie

Pożyczka Standardowa

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

Konsorcjom: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 

 

  • KSWP Biuro Rzeszów
    ul. Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
    Tel: 017 28 33 200 / 017 28 33 201 / 602 658 400
    e-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej