A A A Wersja kontrastowa

Województwo podkarpackie

Pożyczka Standardowa

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 713, 37-450 Stalowa Wola

KSWP Biuro Rzeszów
ul. Słowackiego 6, 35-060 Rzeszów
Tel: 017 28 33 200 / 017 28 33 201 / 602 658 400
e-mail: rzeszow@kswp.org.pl

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej