A A A Wersja kontrastowa

Województwo mazowieckie

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka rewitalizacyjna

  • Bank Gospodarstwa Krajowego

    Region Mazowiecki, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
    Tel. 22 522 93 33 lub fax 22 627 06 33
    e-mail: warszawa@bgk.pl

Pożyczka mała

Pożyczka Duża