A A A Wersja kontrastowa

Województwo łódzkie

Pożyczka Płynnościowa

 

Pożyczka Rozwojowa

 • KSWP Biuro Łódź
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź
  Tel.: 44 647 48 08 lub 42 298 66 01
  e-mail: lodz@kswp.org.pl
 • KSWP Biuro Piotrków Trybunalski
  Pl. Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel.: 44 647 48 08, 44 741 75 00, 44 741 75 01
  e-mail: piotrkow@kswp.org.pl                              

Pożyczka Termomodernizacyjna

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie 
  Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21
  e-mail: kswp@kswp.org.pl

  KSWP Biuro Łódź                                                                                                                                          
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź                                                                                                                     
  Tel.: 44 647 48 08 lub 42 298 66 01                                                                                                       
  e-mail: lodz@kswp.org.pl           

  KSWP Biuro Piotrków Trybunalski                                                                                                         
  Pl. Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski                                                                                                   
  Tel.: 44 647 48 08, 44 741 75 00, 44 741 75 01                                                                                 
  e-mail: piotrkow@kswp.org.pl