A A A Wersja kontrastowa

Województwo łódzkie

Pożyczka Rozwojowa

 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
  ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
  Tel: 44 634 10 06, 44 634 10 14
  e-mail: frgz@frgz.pl 
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  ul. Narutowicza 34, 90- 135 Łódź
  Placówka w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
  Tel: 42 664 30 43
  e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
  Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21
  e-mail: kswp@kswp.org.pl

  KSWP Biuro Łódź                                                                                                                                         
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź                                                                                                                     
  Tel.: 44 647 48 08 lub 42 298 66 01                                                                                                       
  e-mail: lodz@kswp.org.pl           

  KSWP Biuro Piotrków Trybunalski                                                                                                         
  Pl. Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski                                                                                                   
  Tel.: 44 647 48 08, 44 741 75 00, 44 741 75 01                                                                                 
  e-mail: piotrkow@kswp.org.pl                              

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
  ul. Piotrkowska 262-264, pok. 205, 90-361 Łódź
  Tel: 42 634 93 66 / 784 682 547 / 784 918 058 / 795 453 299
  e-mail: d.suminska@pfp.com.pl / g.seklewski@pfp.com.pl / t.kupski@pfp.com.pl
 • Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  Biuro Regionalne w Sieradzu,
  ul. Kościuszki 5 pok.22, 98-200 Sieradz
  Tel: 42 828 50 78
  Sławomira Baszczyńska
  e-mail: slawomira_baszczynska@ocwp.org.pl
  Katarzyna Osiewała
  e-mail: katarzyna_osiewala@ocwp.org.pl
  Tel: 42 828 50 78 / 605 067 755

Pożyczka Termomodernizacyjna

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie 
  Tel.: 41 375 14 55, 41 260 46 21
  e-mail: kswp@kswp.org.pl

  KSWP Biuro Łódź                                                                                                                                          
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź                                                                                                                     
  Tel.: 44 647 48 08 lub 42 298 66 01                                                                                                       
  e-mail: lodz@kswp.org.pl           

  KSWP Biuro Piotrków Trybunalski                                                                                                         
  Pl. Kościuszki 7, 97-300 Piotrków Trybunalski                                                                                                   
  Tel.: 44 647 48 08, 44 741 75 00, 44 741 75 01                                                                                 
  e-mail: piotrkow@kswp.org.pl