A A A Wersja kontrastowa

Czym są pożyczki unijne?

Pożyczki unijne zastąpiły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Są to odnawialne instrumenty finansowe w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych, z których po spłacie można skorzystać ponownie. Przedsiębiorcy z piętnastu województw mają szansę otrzymać środki z pożyczek unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych regionów. W każdym z nich oferujemy pożyczki na rozwój firm – finansujemy projekty, które zwiększają ich konkurencyjności, ale także dostarczamy środki na inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia poszerzające skalę działalności firmy lub wzbogacające ofertę firm o nowe produkty i usługi. Co ważne, naszym celem jest wspieranie wszystkich przedsiębiorców – zarówno doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki na rynku.

Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym. Pozyskane środki można także wykorzystać na założenie własnej firmy.

Oferujemy:
Gdzie zgłosić się po pożyczkę?

Pozyskanie środków z projektów unijnych jest proste i przyjazne. Pożyczek udzielają wybrane profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK, tj. fundusze pożycz­kowe, fundusze poręczeniowe, banki spół­dzielcze inbsp;komercyjne. Ich zadaniem jest również kompetentna pomoc w przeprowa­dzeniu przez całą procedurę uzyskania pożyczki. Listę tych instytucji znajdziesz tutaj: https://rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Zapoznaj się z naszą ofertą i dopasuj produkt do swoich potrzeb: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/