A A A Wersja kontrastowa

Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu JEREMIE 2 trafią do wielkopolskich przedsiębiorstw

pdf

Województwo wielkopolskie zdecydowało się kontynuować współpracę z naszym bankiem na wdrażanie instrumentów finansowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. W środę BGK podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi, którzy oferować będą wielkopolskim przedsiębiorcom pożyczki z projektu Jeremie 2. Łączna pula środków, która jest w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 516,78 mln zł.

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013, która opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego. W poprzednim rozdaniu funduszy UE województwo wielkopolskie powierzyło BGK kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięć tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.

- W projekcie Jeremie 2 chcemy korzystać z bardzo dobrych doświadczeń z poprzedniej perspektywy. W poprzednim rozdaniu funduszy UE województwo wielkopolskie powierzyło BGK kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.  – mówi Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK projektu Jeremie 2, wynosi 516,78 mln PLN. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie. – dodaje Cieszyński.

Dzisiejsze podpisanie umów jest przełomowym etapem we wdrażaniu Inicjatywy Jeremie 2 w województwie wielkopolskim. Dzięki wspólnym staraniom Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wybranych pośredników finansowych uruchamiamy pierwsze pożyczki dla MŚP. Wierzę, że nasze dotychczasowe doświadczenie we wdrażaniu Inicjatywy Jeremie przełoży się na sprawne wykorzystanie nowych środków. Jestem przekonany, że wielkopolskie firmy, tak jak dotychczas, będą chętnie sięgać po zwrotne wsparcie, co pozwoli również nowopowstałym podmiotom realizować inwestycje przyczyniające się do rozwoju regionu. Warto podkreślić, że środki z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej pozwalają stworzyć trwałe mechanizmy finansowania wielkopolskiej przedsiębiorczości. Tym bardziej dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić inwestorom całość alokacji Jeremie 2 w kwocie ponad pół miliarda złotych – powiedział Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Nasz bank, którego rolą jako menadżera Funduszu Funduszy jest wybór profesjonalnych pośredników finansowych dla poszczególnych produktów, podpisał dzisiaj trzy umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować bezpośrednie wsparcie wielkopolskim firmom.

Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez nasz bank projektu Jeremie 2, wynosi 516,78 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. będzie dysponować kwotą 35 mln złotych, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego –10 mln złotych, a Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w Nowej Rudzie – 8 mln złotych. Wraz z wkładem własnym pośredników finansowych to ok. 62,4 mln złotych. Pośrednicy finansowi będą oferować dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę (do 100 tys. złotych) dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz Pożyczkę Rozwojową  (do 500 tys. złotych) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych na terenie województwa wielkopolskiego. Celem programu jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do projektu Jeremie 2, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

 

Ponadto w województwie wielkopolskim w ramach postępowania przetargowego nr BZP/32/DIIF/2017 dokonano oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w pozostałych (4) częściach zamówienia. Zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

  • Część II: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
  • Część III: Konsorcjum w składzie ECDF SA oraz MEGA SONIC SA
  • Część IV: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
  • Część VII: Konsorcjum w składzie Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie czterech Umów Operacyjnych z ww. Pośrednikami Finansowymi (na łączną wartość 67 mln PLN), przy założeniu, że w ramach cz. II i VII Wykonawcy nie skorzystają z przysługujących środków ochrony prawnej. Tym samym udostępniona w ramach przetargu alokacja 120 mln PLN zostanie rozdysponowana.