A A A Wersja kontrastowa

Wejście kapitałowe – nowe możliwości finansowania innowacyjnych firm

pdf

 

8 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Dynamic Seed Fund Sp. z o.o., którego rolą będzie inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa. Środki przekazywane będą młodym firmom poprzez wejścia kapitałowe i otworzą drogę do biznesowego sukcesu. Województwo kujawsko-pomorskie jest już kolejnym regionem w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE, które uruchomiło taką formę wsparcia przedsiębiorczości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czym jest wejście kapitałowe? 

Wejście kapitałowe jest instrumentem polegającym na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie. W momencie, gdy startująca firma akademicka ma pomysł na biznes, ale nie ma środków, by go zrealizować, z pomocą przychodzi fundusz inwestycyjny (alternatywna spółka inwestycyjna) zawiązany przez pośrednika finansowego i wybranych inwestorów. Fundusz ten umożliwia start-upowi inwestowanie i rozwój firmy, poprzez wejście do spółki czasowo na okres maksymalnie 10 lat i wprowadzenie kapitału (od 200 tys. do 1 mln zł, przejmując 60% udziałów) oraz wsparcie menadżerskie. Po max. 10 latach fundusz wychodzi ze spółki ze swoim kapitałem i ewentualnym zyskiem.

 

 

Dla kogo skierowany jest produkt?

Produkt odpowiedni jest dla mikro i małych przedsiębiorstw odpryskowych, firm, które współpracują z uczelniami wyższymi, działają w formie spółki kapitałowej oraz są spółkami kapitałowymi, prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach instrumentu finansowane będą innowacyjne przedsięwzięcia (badania przemysłowe i rozwojowe, proces zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej, zakup wyników prac B+R, wdrożenie i komercjalizacja wyników prac B+R), wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W celu realizacji projektu Dynamic Seed Fund Sp. z o.o., kierując się przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, utworzy wehikuł inwestycyjny o nazwie Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy (będący Alternatywną Spółką Inwestycyjną) poprzez który zamierza zainwestować ok. 26,5 mln zł. Wartość jednego wejścia kapitałowego wynosi do 1 mln zł. Zgodnie z założeniami przewidywane jest wsparcie co najmniej
27 podmiotów. Zadaniem ASI jest podnoszenie wartości kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. Dynamic Seed Fund Sp. z o.o. poza kapitałem do przedsiębiorstw będzie wnosił także wiedzę
i doświadczenie biznesowe. 

Gratulujemy!