A A A Wersja kontrastowa

Wejścia kapitałowe – szansą na rozwój dla lubelskich firm

pdf

13 września 2018 r. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Netrix Ventures sp. z o.o. na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez wejścia kapitałowe. Województwo lubelskie jest tym samym pierwszym w Polsce regionem w obecnej perspektywie finansowej UE, które oferuje taką formę wsparcia przedsiębiorczości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wejście kapitałowe to instrument polegający na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Produkt skierowany jest do przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju będących spółkami kapitałowymi prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego. W ramach instrumentu finansowane będą innowacyjne przedsięwzięcia (innowacje produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe). Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego, zdefiniowane w Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Lubelskiego do 2020 r.

Docelowo powstała w ramach zawartych umów Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) zamierza zainwestować 60 mln zł. Wartość jednego wejścia kapitałowego wynosi do 1,5 mln zł. Zgodnie z założeniami przewidywane jest wsparcie co najmniej 40 podmiotów. Zadaniem ASI jest podnoszenie wartości lubelskich przedsiębiorstw. Spółka działając jako wspólnik będzie wnosiła nie tylko kapitał, ale także wiedzę i doświadczenie biznesowe.

Instrument współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Łącznie w programie na wsparcie przedsiębiorczości –  zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zaplanowano 425 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym
i dostępu Polaków do mieszkań.