A A A Wersja kontrastowa

Program Jeremie2 ponownie rusza w woj. mazowieckim. Bank podpisał umowę o finansowaniu na kwotę blisko 300 mln zł

pdf

Dnia 14 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Środki finansowe w postaci instrumentów zwrotnych zostaną udostępnione przedsiębiorstwom z sektora MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego. Finansowanie służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach. Szczególnie promowane będą projekty mieszczące się w kluczowych obszarach tematycznych zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

Kwota wsparcia wyniesie blisko 300 mln zł. Umowa realizowana będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Umowa z województwem mazowieckim jest czwartą umową podpisaną w bieżącym roku, a czternastą w ramach nowej perspektywy finansowej Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Ostatnia umowa zostanie podpisana z województwem świętokrzyskim pod koniec czerwca 2017 roku.