A A A Wersja kontrastowa

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców na Mazowszu i w świętokrzyskiem

pdf
Przedsiębiorcy wiedzą, że dla rozwoju najważniejszy jest kapitał. Środki przeznaczone na zakup nowego sprzętu, czy ulepszenie linii produkcyjnej zwracają się zazwyczaj z nawiązką. Kluczem do sukcesu mogą być instrumenty zwrotne - pożyczki unijne i poręczenia. Ponad 100 mln zł z unijnych programów regionalnych będzie dostępnych na Mazowszu i w świętokrzyskiem. Wdrażaniem tych instrumentów finansowych zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Mazowieccy i świętokrzyscy przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji  pożyczki unijne i poręczenia kredytowe. Na Mazowszu do dyspozycji będzie 58 mln, w świętokrzyskim - 48 mln zł. 

 

Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upu po doświadczone przedsiębiorstwo. Dzięki pożyczkom unijnym można zrealizować innowacyjny pomysł lub po prostu sfinansować bieżącą działalność. Czasem uwolnienie niewielkiego kapitału własnego zwiększa chęć firm do rozwoju i inwestycji - podkreśla Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

 

Pożyczek unijnych udzielać będą na Mazowszu trzej pośrednicy finansowi tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.  Umowy w tej sprawie podpisano 27 marca br. W poprzedniej perspektywie unijnej ze wsparcia skorzystało aż 1555 mazowieckich firm. 

 

Świętokrzyskie obsługiwać będzie pięć organizacji otoczenia biznesu. Pierwsza umowa została podpisana 9 marca, kolejne cztery 27 marca br.  Są to: Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W poprzedniej perspektywie instrumenty zwrotne cieszyły się w regionie nie mniejszą popularnością niż na Mazowszu. Ze wsparcia w postaci pożyczki skorzystało 938 przedsiębiorców, udzielono także 137 poręczeń. 

 

Pożyczki unijne i poręczenia kredytów bankowych to tzw. instrumenty zwrotne. Jak to działa? Środki które raz pomogły przedsiębiorcom, w ramach spłaty wracają do puli i mogą być wykorzystywane ponownie. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP.  Kto powinien zainteresować się tą formą wsparcia? Przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z brakiem kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby – z różnych względów wsparcia w różnych instytucjach finansowych. To również doskonały sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, lub prowadzących start-upy. Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020. 

 

Najważniejszymi odbiorcami tego typu wsparcia są początkujący przedsiębiorcy, start-upy, firmy nieposiadające historii kredytowej, czy nieposiadające zabezpieczeń wystarczających dla komercyjnych banków. 

 

Rola instrumentów, które po spłacie pozostają dostępne dla kolejnych przedsiębiorców została znacznie wzmocniona w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Finansowanie z nowej perspektywy dostępne jest także w Wielkopolsce,  na Warmii i Mazur oraz Dolnym Śląsku. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych projektów dostępne są na stronie: https://rpo.bgk.pl/.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.