A A A Wersja kontrastowa

Pożyczka termomodernizacyjna dla MŚP w województwie podlaskim

pdfW poniedziałek, 21 maja 2018r.  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości z Suwałk na kwotę 20 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki te, w postaci preferencyjnych pożyczek trafią do podlaskich mikro-, małych i średnich firm na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków.

Warunki oferowanego produktu są bardzo atrakcyjne. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę w kwocie do 1 mln zł, na sfinansowanie nawet 100 proc. wartości inwestycji. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 120 miesięcy, w tym możliwa jest 6 miesięczna karencja w spłacie kapitału. Oprocentowanie jest korzystniejsze niż na zasadach rynkowych i może wynieść nawet 0,28% w skali roku. Poza tym nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą tej formy wsparcia.

Jest to już druga umowa, jaką BGK podpisał z partnerem finansowym w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020 na wspieranie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (działanie 5.2).