A A A Wersja kontrastowa

Pomorze Zachodnie - 73 mln zł na rozwój przedsiębiorczości

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych w województwie zachodniopomorskim.

Przetarg kierowany jest przede wszystkim do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie uruchomienie instrumentów finansowych, takich jak „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” „Pożyczka Inwestycyjna”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

W województwie zachodniopomorskim wsparcie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach tego postępowania wyniesie 73 mln zł.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją konkursową znajduje się tutaj.