A A A Wersja kontrastowa

Podsumowanie Giełdy Produktów Finansowych w Gdańsku

pdf

 

 

 

15 marca br. w Gdańsku w Hotelu PURO zorganizowaliśmy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego spotkanie dla przedsiębiorców z cyklu „Giełda Produktów Finansowych”. Podczas konferencji, która zgromadziła ponad 70 osób, rozmawialiśmy o możliwościach, jakie dają unijne pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konferencję uroczyście otworzył Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Dariusz Wieloch  – dyrektor biura w BGK. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Magdalena Pronobis – Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w UM WP, Jaśmina Zwierz-Janiak – Gdański Park Naukowo-Technologiczny, prof. Krzysztof Zięba - Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej oraz Mikołaj Szyszkowski – menadżer zespołu projektu pomorskiego w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej w BGK. Gość specjalny Jerzy Engel poprowadził wykład motywacyjny pn. ''Nawet w najnowocześniejszej firmie sukces zależy wyłącznie od ludzi”.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, BGK, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego dyskutowali na temat przedsiębiorczości i innowacyjności na Pomorzu. Po dyskusji panelowej uczestnicy konferencji wzięli udział w trzech warsztatach produktowych, podczas których poznali główne założenia pożyczek unijnych, poręczeń, wejść kapitałowych oraz pożyczki rewitalizacyjnej. Spotkanie było szansą, by porozmawiać z pośrednikami finansowymi, którzy podczas trwania konferencji, prezentowali swoją ofertę przy stolikach eksperckich.