A A A Wersja kontrastowa

Podpisanie umowy o finansowaniu z województwem świętokrzyskim

pdf

30 czerwca 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł dwie umowy o finansowaniu z samorządem województwa świętokrzyskiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy na podstawie których zarządzać będzie funduszami unijnymi w regionie. Na instrumenty zwrotne dla MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeznaczone zostanie 285,5 mln zł. Województwo świętokrzyskie jest 15. regionem, który rozpoczął współpracę z BGK przy wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych  pochodzących z regionalnych programów operacyjnych. Łącznie BGK zarządzać będzie kwotą blisko 6 mld zł 

Umowa, którą BGK podpisał z  Urzędem Marszałkowskim opiewa na kwotę blisko 243 mln zł i przeznaczona będzie na rozwój sektora MŚP w regionie, zaś umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy  - na kwotę 39,9 mln zł zasili fundusz społeczny wspierający osoby bezrobotne i pozostające w trudnej sytuacji zawodowej.

Środki unijne, które samorząd województwa świętokrzyskiego powierzył w zarządzanie BGK, będą przez kilka najbliższych lat rozwijać przedsiębiorczość w regionie. 285,5 mln zł będzie udostępnione przez pośredników finansowych współpracujących z bankiem w postaci preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z komercyjnych kredytów, będą mogli skorzystać również z unijnych poręczeń.

Szczególną uwagę samorząd skierował na zmniejszenie bezrobocia na terenie województwa. Dzięki umowie z BGK, osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), nieaktywne zawodowo, będą mogły zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa pomiędzy BGK a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 1 924 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 449 nowych firm (zmniejszenie bezrobocia).

Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce ogłosi w województwie świętokrzyskim nabór na profesjonalnych pośredników finansowych, za pośrednictwem których będzie można otrzymać pożyczkę lub poręczenie.  Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dostępne będzie w I połowie 2018 roku.