A A A Wersja kontrastowa

Podpisanie umowy o finansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim

pdf

Dnia 29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Środki finansowe w postaci instrumentów zwrotnych zostaną udostępnione przedsiębiorstwom z sektora MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Kwota wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorców wyniesie blisko 300 mln zł.

Umowa realizowana będzie do 31 grudnia 2023 roku.