A A A Wersja kontrastowa

Pakiet pomocy dla pożyczkobiorców - zmiany warunków spłat

pdf

Karencja w spłacie, wakacje kredytowe i możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki – to zmiany w spłacie zobowiązań, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej. Z ułatwień już można skorzystać. Stanowią one uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego.

 

W związku z obecną sytuacją w kraju, spowodowana pandemią COVID19, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządy wojewódzkie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdrożyły pakiet rozwiązań dla firm, których celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

 

 

Łatwiejsza spłata pożyczki unijnej dla przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany warunków dotyczą:

  • dodatkowa, sześciomiesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,
  • wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki.
  • możliwość nie stosowania odsetek karnych oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

Wspieranie polskich firm to jedno z najważniejszych zadań BGK. Dlatego pracujemy nad szeregiem rozwiązań, które stanowią uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego. Z wielu ułatwień przedsiębiorcy mogą korzystać już teraz. Przykładem są chociażby korzystne zmiany w programach pożyczek unijnych. Dzięki współpracy z marszałkami województw i z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej udało się wdrożyć je bardzo szybko – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Zmiany dla podmiotów ekonomii społecznej

Ułatwienia w spłacie pożyczek wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej.

Obejmuje on:

  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy,

  • wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

  • karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,

  • wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,

  • obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

Jak ubiegać się o zmiany w warunkach ?

Zmiany warunków zawartych umów – dla pożyczkobiorców unijnych jak i podmiotów ekonomii społecznej – będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy.

Przedsiębiorca powinien skontaktować się z instytucją finansującą w regionie, współpracującą z BGK.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

 

Listę instytucji finansujących znajdziesz tutaj: